Cài đặt Android 20


Cài đặt IOS


Lưu ý nên sử dụng Wifi để tải

Hướng Dẫn Cài Đặt

Android :
Cài đặt > bảo mật > chọn cho phép cài đặt file không rõ nguồn gốc
IOS :
Bước 1: Vào phần cài đặt chung chọn Quản Lý Thiết Bị
Bước 2: Chọn ShangHai P&C....
Bước 3: Click Tin cậy “ShangHai P&C....”
Bước 4: Chọn “Tin Cậy